Publications out of print

Kat. Château de Malbrouck, Manderen

Kat. CFA Berlin

50 Jahre Fluxus. Das Archiv Sohm gratuliert

Kat. Kunstpalais Erlangen

Kat. mgk Otterndorf

Kat. Arp Museum Bahnhof Rolandseck

Kat. CFA

Kat. Pinakothek der Moderne, München

Sammlung Haubrok bei Falckenberg

Aktuelle Kunst aus der Sammlung Kopp, München

Seiten